INSPERA-bloggen

Om digital examination

Visa rutor

Två nya utbildningar erbjuds i maj!

händer mot laptop

Två nya utbildningar erbjuds i maj till både nya och gamla Inspera-användare.

Workshop den 12 maj:

Ställ frågor och dela erfarenheter. Några tips och trix.
På svenska MEN: Questions can be asked in English
10:00-12:00 på Zoom
Anmälan senast den 7 maj.

Grundutbildning den 26 maj:

Grunderna i Inspera.
På svenska
09:30-12:00 på Zoom
Anmälan senast den 20 maj.

Utbildningarna ges av Carina Carlsson, Inspera-utbildare.


april 20, 2021

Inlägget postades i

Utbildning

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

”Stor rikedom av frågeformat.”

Foto: Johan Persson och unsplash.com

Hans Knutsson, lektor och programchef på Ekonomihögskolan, har använt Inspera i ett par år nu och ur ett lärarperspektiv är han mycket nöjd. Han har använt verktyget både i sal och på distans och ser framför allt positivt på alla de möjligheter som Inspera erbjuder i form av många olika frågeformat.

– Det känns tryggt med Inspera eftersom det är ett beprövat system som har använts på flera nivåer. Det känns stabilt, svarar Hans Knutsson på frågan om hans generella uppfattning om Inspera.

Även om det till en början kan ta lite tid att grundligt lära sig Inspera är det överlag ett lättarbetat system, menar Hans. Han berättar att man i Inspera kan jobba med en mängd olika frågeformat som exempelvis flerval, sifferfält och essäfrågor.

– Sist jag kollade fanns det över 17 olika frågeformat att välja på, själv jobbar jag bland annat gärna med flervalsfrågor. Det är ett enkelt sätt att kontrollera kunskap och flera svarsalternativ försvårar gissningar. Då en fråga har flera svarsalternativ är ju också flera alternativ fel, säger Hans.

En annan bra funktion i Inspera enligt Hans är att tentorna kan vara självrättande. Att merparten av frågeformaten är självrättande är något som sparar väldigt mycket tid för lärarna. Tidigare satt lärarna i timmar efter tentamen och rättade för att slutligen dela ut tentorna till studenterna som hade fått vänta på sina resultat. Inte minst på stora kurser med flera hundra studenter kunde rättningar ta tid. Med Inspera-tentor kan studenterna få sitt resultat redan samma dag som de skriver tentan. Självrättande tentor ökar dessutom rättssäkerheten för studenten.

– En tenta kan vara helt självrättande eller delvis, beroende på vilken typ av frågeformat man väljer, berättar Hans.

Om fusk på distans

Inspera, som egentligen är ett verktyg som utvecklats för digitala tentor i sal, har något som kallas ”Safe Exam Browser”. Safe Exam Browser är en säker webbläsare som används vid digital tentamen och när den används går det inte att öppna andra program eller öppna filer på datorn. Safe Exam Browser kan användas både i sal och på distans men på distans kan problem uppstå då studenterna ska ladda ner och använda programmet hemma. Dessutom kan en student ha tillgång till en annan dator där man kan försöka googla fram tentasvar. Hans menar att det finns bättre sätt att försöka eliminera fuskmöjligheter vid hemtentor:

– Med tentor på distans har lärarna fått tänka om och designa om sina prov. Vi kan inte skriva tentorna på samma sätt som tidigare då vi skrev för salstentamen. Framför allt har vi överlag försökt se till att studenterna premieras för goda förberedelser.

Kan Inspera minska möjligheter till fusk?

– Ja, det tycker jag, säger Hans.
Han förklarar:
– Vi har gett studenterna mindre tid under provet och slumpat fram ordningen på frågorna i Inspera. Vi kan dessutom ta bort möjligheten att gå tillbaka bland frågorna. Har de svarat och gått vidare så ska de inte kunna gå tillbaka och ändra det svaret. Är frågorna slumpmässigt ordnade är det svårt att försöka samarbeta eftersom en student med största sannolikhet får frågorna i en helt annan ordning än en annan student. Och kan man då inte heller gå tillbaka och ändra går det ju inte att samarbeta med exempelvis en kursare. Inspera skapar möjligheter för lärarna att göra en säkrare och enklare tenta helt enkelt.

februari 28, 2021

Inlägget postades i

Om Inspera

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vad tycker studenter och administratörer?

student framför dator
Foto: iStock

”Jag tycker generellt att Inspera har fungerat väldigt bra som verktyg under den digitala undervisningen,” säger Emma Olsson, student på Ekonomihögskolan. Vill du veta mer om vad användarna tycker? Systemförvaltare, administratörer och studenter delar med sig av sin Inspera-erfarenhet i en ny artikel på LU:s medarbetarwebb: Digitala tentor både i sal och på distans

januari 29, 2021

Inlägget postades i

Om Inspera

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Gå en utbildning!

Mörkblå LU-kasse

Häng på en utbildning i Inspera! Alla på LU som vill lära sig Inspera är välkomna! Utbildningar ges fortlöpande och efter behov under våren.

Nästa utbildningstillfälle:
4 februari 10:15-12:30
Kurserna ges via Zoom av Carina Carlsson, Insperautbildare från Campus Helsingborg.

Anmäl dig genom ett mail till Anna Löthman

Håll koll på utbildningstillfällen på education.lu.se

januari 22, 2021

Inlägget postades i

Utbildning

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nya användare i Inspera

Kvinnlig student vid dator

I samband med de två utbildningarna i december, en på svenska och en på engelska, har ett antal nya användare från Ekonomihögskolan lagts till i Inspera. Ett flertal tentor planeras att göras i verktyget under första terminshalvan 2021. I januari planeras fler utbildningstillfällen att ges.

Att ge tentor på distans är en stor utmaning och Inspera är ett välkommet hjälpmedel som förhoppningsvis kan hjälpa lärare och administratörer att skapa bra tentor som möter studenternas krav på säker och rättvis examination. Även då vi är tillbaka i campusundervisning kan Inspera fortsätta att användas på det sätt som det egentligen var tänkt, i sal. En del menar dock att digitala tentor är framtiden och att vi så småningom inte kommer att ge tentor på något annat sätt.

Läs mer om Inspera
Läs om vad användarna tycker

december 18, 2020

Inlägget postades i

Inspera på LU

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fakultetsövergripande grundkurs

Foto: Kennet Ruona

I tisdags höll Carina Carlsson från Campus Helsingborg en uppskattad grundutbildning i Inspera för Ekonomihögskolans personal, på Zoom. Utbildningen var öppen för alla på LU och ett antal intresserade medarbetare från Samhällsvetenskapliga fakulteten och Kemicentrum deltog också. Fler utbildningar är på gång. Mån den 14 december ges en utbildning på engelska. Fler grundutbildningar ges i januari.

december 10, 2020

Inlägget postades i

Utbildning

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ekonomihögskolan i Inspera

På Ekonomihögskolan, som är en av universitetets pilotfakulteter för Inspera, kommer en grundkurs att ges andra veckan i december. Intresset är stort och sedan inbjudan gick ut igår har drygt 20 nya användare anmält sitt intresse för att lära sig grunderna i Inspera. Utbildningen ges via Zoom av Carina Carlsson, utbildningskoordinator och administrativt ansvarig för Inspera på Campus Helsingborg.

December är en hektisk månad för många så de som inte kan delta nu kommer att erbjudas en utbildning i januari. Information om detta går ut inom fakulteten.  

december 3, 2020

Inlägget postades i

Utbildning

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar