INSPERA-bloggen

Om digital examination

Kontakt och support

Du är välkommen att kontakta oss i förvaltningsgruppen för Inspera på LU om du vill veta mer om digital examination och Inspera eller planera en utbildning på din fakultet. Gruppen är sammansatt av personer med ändamålsenlig kompetens inom olika områden som IT-system, teknik, kommunikation och tentamenskoordinering i Inspera.

Leopold Schmidt, Avdelningschef vid Studieadministrativa system, systemförvaltare för Inspera
Carina Carlsson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap (Campus Helsingborg)
Stefan Persson, Psykologiska institutionen
Anna Löthman, Ekonomihögskolan
Torbjörn Lindau, LDC

Support
Du kan skicka Inspera-frågor till Servicedesk som direkt skickar vidare till en grupp vana Inspera-användare på LU som besvarar dina frågor:
servicedesk@lu.se

För frågor om bloggen kontakta Anna Löthman