INSPERA-bloggen

Om digital examination

Om Inspera

VAD ÄR INSPERA?
Inspera är ett digitalt examinationssystem vars implementering nu pågår vid Lunds universitet. Ett nytt avrop med Inspera för läsåret 2020/2021 blev klart i oktober 2020. Inspera kan användas för att planera, bygga och schemalägga tentor men också för att ge feedback och resultat på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Alla fakulteter kan använda Inspera och demonstrationer och utbildning kommer att ges fortlöpande under 2021.

Det tidigare DIXAM-projektet (DIXAM=Digital examination) påbörjade implementeringen av Inspera i maj 2020. Projektet övergick i januari 2021 till att utgöra en förvaltningsgrupp istället. Gruppen kommer att fortsätta att driva implementeringen av Inspera i syfte att ge undervisande lärare tillgång till verktyget under läsåret 2021.

För övergripande information om digital examination på Lunds universitet besök: education.lu.se